Ağ Yönetimi

Günümüzde veri merkezi yapılanmasında, ses ve görüntü gibi kesintiye ve gecikmeye duyarlı uygulamalar ve cihazlar, İnternet tabanlı servisler, bulut bilişimi, sanallaştırma ve masaüstü sanallaştırma gibi teknolojilerinin kullanımının giderek artması nedeniyle, ağ yönetimi çok daha önemli bir konuma gelmiş durumda. 2000’li yıllarda sadece belli başlı ürünleri bu konuma dâhil edebiliyorken günümüzde artık mobil cihazlardan, dizüstü bilgisayarlardan, ağın geniş alan ağı yüzündeki yönlendirici, modem, yerel ağdaki anahtar ve kablosuz erişim noktalarına kadar, IP adresine sahip olan bütün donanımlar, ağ yönetiminde artık önemli faktörler haline geldiler.

Ağ yönetimi kavramı deyince aklımıza, tüm bu bahsetmiş olduğumuz ağı oluşturan bileşenlerin performansını, yedekliliğini, ölçeklenebilirliğini, güvenilirliğini, sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak gelir. Bu kavramları kontrol etmek için var olan donanımların anlık veya herhangi bir zaman diliminde sahip olduğu değerleri görüntüleyip, bu değerlere dayanarak sağlamaktır. Bu nedenle görüntüleme ve izleme, hata analizi, yapılandırma, bakım ve onarım, performans ve güvenlik en temel ağ yönetim fonksiyonlarını oluşturmaktadır.

Continue reading